Arabiska för avlopp, flodmynning

maSabb
ﻣَﺼَﺐّ
avlopp, flodmynning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avlopp, flodmynning uttalas maSabb och skrivs ﻣَﺼَﺐّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avlopp, flodmynning består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avlopp, flodmynning

Alla bokstäver i avlopp, flodmynning

ﻣَﺼَﺐّ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
Sad
S
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för avlopp, flodmynning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b. Ordet skrivs därför ﻣَﺼَﺐّ och uttalas maSabb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver