Arabiska för hälla

Sabba
ﺻَﺐَّ
hälla – dåtid han
yaSubbu
ﻳَﺼُﺐُّ
hälla – nutid han

Det arabiska verbet för att hälla skrivs ﺻَﺐَّ och uttalas Sabba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼُﺐُّ och uttalas yaSubbu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet hälla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hälla består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hälla

Alla bokstäver i hälla

ﺻَﺐَّ
ﺻـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Sad
S
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hälla består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺐَّ och uttalas Sabba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av hälla

dåtid
nutid
han
Sabba
ﺻَﺐَّ
han - dåtid
yaSubbu
ﻳَﺼُﺐُّ
han - nutid
hon
Sabbat
ﺻَﺒَّﺖ
hon - dåtid
taSubbu
ﺗَﺼُﺐُّ
hon - nutid
jag
Sababtu
ﺻَﺒَﺒﺖُ
jag - dåtid
'aSubbu
ﺃَﺻُﺐُّ
jag - nutid