Arabiska för mula

baghl
ﺑَﻐﻞ
mula – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mula uttalas baghl och skrivs ﺑَﻐﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mula i:

baghla
ﺑَﻐﻠَﺔ
mula – femininum singular
baghlaat
ﺑَﻐﻠَﺎﺕ
mula – femininum plural
bighaal
ﺑِﻐَﺎﻝ
mula – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mula består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ghayn som skrivs och uttalas gh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i mula

ﺑَﻐﻞ
ﺑـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
beh
b
ghayn
gh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för mula består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻐﻞ och uttalas baghl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver