Arabiska för ta emot

tasallama
ﺗَﺴَﻠَّﻢَ
ta emot – dåtid han
yatasallamu
ﻳَﺘَﺴَﻠَّﻢُ
ta emot – nutid han

Det arabiska verbet för att ta emot skrivs ﺗَﺴَﻠَّﻢَ och uttalas tasallama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺴَﻠَّﻢُ och uttalas yatasallamu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ta emot består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ta emot

Alla bokstäver i ta emot

ﺗَﺴَﻠَّﻢَ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
sin
s
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ta emot består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺴَﻠَّﻢَ och uttalas tasallama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ta emot

tafa33ala blir tasallama

Vi har sett att det arabiska ordet för ta emot skrivs ﺗَﺴَﻠَّﻢَ och uttalas tasallama. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är s, l och m, blir ordet tasallama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ta emot

Böjningsformer av ta emot

dåtid
nutid
han
tasallama
ﺗَﺴَﻠَّﻢَ
han - dåtid
yatasallamu
ﻳَﺘَﺴَﻠَّﻢُ
han - nutid
hon
tasallamat
ﺗَﺴَﻠَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tatasallamu
ﺗَﺘَﺴَﻠَّﻢُ
hon - nutid
jag
tasallamtu
ﺗَﺴَﻠَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'atasallamu
ﺃَﺗَﺴَﻠَّﻢُ
jag - nutid