Arabiska för nationalitet

jinsiyya
ﺟِﻨﺴِﻴَّﺔ
nationalitet – femininum singular

Det arabiska ordet för nationalitet uttalas jinsiyya och skrivs ﺟِﻨﺴِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nationalitet består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, nun som skrivs och uttalas n och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nationalitet

Alla bokstäver i nationalitet

ﺟِﻨﺴِﻴَّﺔ
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
jim
j
nun
n
sin
s
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för nationalitet består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟِﻨﺴِﻴَّﺔ och uttalas jinsiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nationalitet

fi3l blir jinsiyya

Vi har sett att det arabiska ordet för nationalitet skrivs ﺟِﻨﺴِﻴَّﺔ och uttalas jinsiyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är j, n och s, blir ordet jinsiyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nationalitet