Arabiska för dokument

wathiiqa
ﻭَﺛِﻴﻘَﺔ
dokument – femininum singular

Det arabiska ordet för dokument uttalas wathiiqa och skrivs ﻭَﺛِﻴﻘَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dokument består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, tha som skrivs och uttalas th och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dokument

Alla bokstäver i dokument

ﻭَﺛِﻴﻘَﺔ
ﺛـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺛـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
waw
w
tha
th
ya
y
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för dokument består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺛِﻴﻘَﺔ och uttalas wathiiqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver