Arabiska för exklusiv

HaSriyy
ﺣَﺼﺮِﻱّ
exklusiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för exklusiv uttalas HaSriyy och skrivs ﺣَﺼﺮِﻱّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet exklusiv består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med exklusiv

Alla bokstäver i exklusiv

ﺣَﺼﺮِﻱّ
ﺣـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Ha
H
Sad
S
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för exklusiv består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺣَﺼﺮِﻱّ och uttalas HaSriyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för exklusiv

fa3l blir HaSriyy

Vi har sett att det arabiska ordet för exklusiv skrivs ﺣَﺼﺮِﻱّ och uttalas HaSriyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, S och r, blir ordet HaSriyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som exklusiv