Arabiska för noggrannhet

DabT
ﺿَﺒﻂ
noggrannhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för noggrannhet uttalas DabT och skrivs ﺿَﺒﻂ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet noggrannhet består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med noggrannhet

Alla bokstäver i noggrannhet

ﺿَﺒﻂ
ﺿـ
ـﺒـ
ـﻂ
 
ﺿـ
ـﺒـ
ـﻂ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
Dad
D
beh
b
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för noggrannhet består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺒﻂ och uttalas DabT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för noggrannhet

fa3l blir DabT

Vi har sett att det arabiska ordet för noggrannhet skrivs ﺿَﺒﻂ och uttalas DabT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är D, b och T, blir ordet DabT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som noggrannhet