Arabiska för matta

sajjaada
ﺳَﺠَّﺎﺩَﺓ
matta – femininum singular

Det arabiska ordet för matta uttalas sajjaada och skrivs ﺳَﺠَّﺎﺩَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet matta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet matta består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, jim som skrivs och uttalas j och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med matta

Alla bokstäver i matta

ﺳَﺠَّﺎﺩَﺓ
ﺳـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺔ
 
sin
s
jim
j
alef
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för matta består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﺠَّﺎﺩَﺓ och uttalas sajjaada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver