Arabiska för oro

qalaq
ﻗَﻠَﻖ
oro – maskulinum

Det arabiska ordet för oro uttalas qalaq och skrivs ﻗَﻠَﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet oro

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oro består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oro

Alla bokstäver i oro

ﻗَﻠَﻖ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
qaf
q
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för oro består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻠَﻖ och uttalas qalaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver