Arabiska för knäböja

sajada
ﺳَﺠَﺪَ
knäböja – dåtid han
yasjudu
ﻳَﺴﺠُﺪُ
knäböja – nutid han

Det arabiska verbet för att knäböja skrivs ﺳَﺠَﺪَ och uttalas sajada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺠُﺪُ och uttalas yasjudu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet knäböja består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, jim som skrivs och uttalas j och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med knäböja

Alla bokstäver i knäböja

ﺳَﺠَﺪَ
ﺳـ
ـﺠـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺠـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
 
sin
s
jim
j
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för knäböja består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺠَﺪَ och uttalas sajada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för knäböja

fa3ala blir sajada

Vi har sett att det arabiska ordet för knäböja skrivs ﺳَﺠَﺪَ och uttalas sajada. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, j och d, blir ordet sajada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som knäböja

Böjningsformer av knäböja

dåtid
nutid
han
sajada
ﺳَﺠَﺪَ
han - dåtid
yasjudu
ﻳَﺴﺠُﺪُ
han - nutid
hon
sajadat
ﺳَﺠَﺪَﺕ
hon - dåtid
tasjudu
ﺗَﺴﺠُﺪُ
hon - nutid
jag
sajadtu
ﺳَﺠَﺪﺕُ
jag - dåtid
'asjudu
ﺃَﺳﺠُﺪُ
jag - nutid