Arabiska för pengar

nuquud
ﻧُﻘُﻮﺩ
pengar – maskulinum

Det arabiska ordet för pengar uttalas nuquud och skrivs ﻧُﻘُﻮﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet pengar

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pengar består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pengar

Alla bokstäver i pengar

ﻧُﻘُﻮﺩ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ـﺪ
 
nun
n
qaf
q
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för pengar består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧُﻘُﻮﺩ och uttalas nuquud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pengar

fu3uul blir nuquud

Vi har sett att det arabiska ordet för pengar skrivs ﻧُﻘُﻮﺩ och uttalas nuquud. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är n, q och d, blir ordet nuquud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pengar