Arabiska för konstnär, målare

rassaam
ﺭَﺳَّﺎﻡ
konstnär, målare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för konstnär, målare uttalas rassaam och skrivs ﺭَﺳَّﺎﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns konstnär, målare i:

rassaamuuna
ﺭَﺳَّﺎﻣُﻮﻥَ
konstnär, målare – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konstnär, målare består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konstnär, målare

Alla bokstäver i konstnär, målare

ﺭَﺳَّﺎﻡ
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺎ
 
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
sin
s
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för konstnär, målare består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺳَّﺎﻡ och uttalas rassaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för konstnär, målare

fa33aal blir rassaam

Vi har sett att det arabiska ordet för konstnär, målare skrivs ﺭَﺳَّﺎﻡ och uttalas rassaam. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är r, s och m, blir ordet rassaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som konstnär, målare