Arabiska för avgränsning, beskrivning

tarsiim
ﺗَﺮﺳِﻴﻢ
avgränsning, beskrivning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avgränsning, beskrivning uttalas tarsiim och skrivs ﺗَﺮﺳِﻴﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avgränsning, beskrivning består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avgränsning, beskrivning

Alla bokstäver i avgränsning, beskrivning

ﺗَﺮﺳِﻴﻢ
ﺗـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
ra
r
sin
s
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för avgränsning, beskrivning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺮﺳِﻴﻢ och uttalas tarsiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avgränsning, beskrivning

taf3iil blir tarsiim

Vi har sett att det arabiska ordet för avgränsning, beskrivning skrivs ﺗَﺮﺳِﻴﻢ och uttalas tarsiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är r, s och m, blir ordet tarsiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avgränsning, beskrivning