Arabiska för måla, rita

rasama
ﺭَﺳَﻢَ
måla, rita – dåtid han
yarsumu
ﻳَﺮﺳُﻢُ
måla, rita – nutid han

Det arabiska verbet för att måla, rita skrivs ﺭَﺳَﻢَ och uttalas rasama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺳُﻢُ och uttalas yarsumu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet måla, rita består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med måla, rita

Alla bokstäver i måla, rita

ﺭَﺳَﻢَ
ﺳـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﻢ
 
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för måla, rita består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺳَﻢَ och uttalas rasama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för måla, rita

fa3ala blir rasama

Vi har sett att det arabiska ordet för måla, rita skrivs ﺭَﺳَﻢَ och uttalas rasama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är r, s och m, blir ordet rasama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som måla, rita

Böjningsformer av måla, rita

dåtid
nutid
han
rasama
ﺭَﺳَﻢَ
han - dåtid
yarsumu
ﻳَﺮﺳُﻢُ
han - nutid
hon
rasamat
ﺭَﺳَﻤَﺖ
hon - dåtid
tarsumu
ﺗَﺮﺳُﻢُ
hon - nutid
jag
rasamtu
ﺭَﺳَﻤﺖُ
jag - dåtid
'arsumu
ﺃَﺭﺳُﻢُ
jag - nutid