Fall

suquuT
ﺳُﻘُﻮﻁ
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen verbform 1
Viktiga bokstäver: s () q () T ()

Besläktade ord

Ordets tre viktigaste bokstäver kallas rotbokstäver. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.
Lär dig mer om arabiska rotsystemet

Alla bokstäver

 
 
ـﺲ
ـﺴـ
ﺳـ
ـﻖ
ـﻘـ
ﻗـ
ـﻮ
ـﻂ
ـﻄـ
ﻃـ
 
sin
qaf
waw
Ta
 
 
Ovan kan du se ordets 4 bokstäver, både hur de ser ut när de sitter ihop i ordet och hur de ser ut självständigt.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Motsats