Arabiska för fall

suquuT
ﺳُﻘُﻮﻁ
fall – maskulinum

Det arabiska ordet för fall uttalas suquuT och skrivs ﺳُﻘُﻮﻁ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fall

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fall består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, qaf som skrivs och uttalas q och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fall

Alla bokstäver i fall

ﺳُﻘُﻮﻁ
ﺳـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
sin
s
qaf
q
waw
w
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för fall består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳُﻘُﻮﻁ och uttalas suquuT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fall

fu3uul blir suquuT

Vi har sett att det arabiska ordet för fall skrivs ﺳُﻘُﻮﻁ och uttalas suquuT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är s, q och T, blir ordet suquuT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fall