Arabiska för stiga upp

sharaqa
ﺷَﺮَﻕَ
stiga upp – dåtid han
yashruqu
ﻳَﺸﺮُﻕُ
stiga upp – nutid han

Det arabiska verbet för att stiga upp skrivs ﺷَﺮَﻕَ och uttalas sharaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﺮُﻕُ och uttalas yashruqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet stiga upp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stiga upp består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stiga upp

Alla bokstäver i stiga upp

ﺷَﺮَﻕَ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
shin
sh
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för stiga upp består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺮَﻕَ och uttalas sharaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av stiga upp

dåtid
nutid
han
sharaqa
ﺷَﺮَﻕَ
han - dåtid
yashruqu
ﻳَﺸﺮُﻕُ
han - nutid
hon
sharaqat
ﺷَﺮَﻗَﺖ
hon - dåtid
tashruqu
ﺗَﺸﺮُﻕُ
hon - nutid
jag
sharaqtu
ﺷَﺮَﻗﺖُ
jag - dåtid
'ashruqu
ﺃَﺷﺮُﻕُ
jag - nutid