Arabiska för färsk

Taazij
ﻃَﺎﺯِﺝ
färsk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för färsk uttalas Taazij och skrivs ﻃَﺎﺯِﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns färsk i:

Taazija
ﻃَﺎﺯِﺟَﺔ
färsk – femininum singular
Taazijaat
ﻃَﺎﺯِﺟَﺎﺕ
färsk – femininum plural
Taazijuuna
ﻃَﺎﺯِﺟُﻮﻥَ
färsk – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet färsk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färsk består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, zayn som skrivs och uttalas z och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i färsk

ﻃَﺎﺯِﺝ
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ـﺰ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
Ta
T
alef
zayn
z
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för färsk består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﺯِﺝ och uttalas Taazij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färsk

faa3il blir Taazij

Vi har sett att det arabiska ordet för färsk skrivs ﻃَﺎﺯِﺝ och uttalas Taazij. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är T, z och j, blir ordet Taazij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färsk