Arabiska för kock

Tabbaakh
ﻃَﺒَّﺎﺥ
kock – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kock uttalas Tabbaakh och skrivs ﻃَﺒَّﺎﺥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kock i:

Tabbaakha
ﻃَﺒَّﺎﺧَﺔ
kock – femininum singular
Tabbaakhaat
ﻃَﺒَّﺎﺧَﺎﺕ
kock – femininum plural
Tabbaakhuuna
ﻃَﺒَّﺎﺧُﻮﻥَ
kock – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Så används ordet kock

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kock består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och kha som skrivs ﺥ och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kock

Alla bokstäver i kock

ﻃَﺒَّﺎﺥ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
Ta
T
beh
b
alef
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för kock består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺒَّﺎﺥ och uttalas Tabbaakh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kock

fa33aal blir Tabbaakh

Vi har sett att det arabiska ordet för kock skrivs ﻃَﺒَّﺎﺥ och uttalas Tabbaakh. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är T, b och kh, blir ordet Tabbaakh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kock