Arabiska för delikat

ladhiidh
ﻟَﺬِﻳﺬ
delikat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för delikat uttalas ladhiidh och skrivs ﻟَﺬِﻳﺬ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns delikat i:

ladhiidha
ﻟَﺬِﻳﺬَﺓ
delikat – femininum singular
ladhiidhuuna
ﻟَﺬِﻳﺬُﻭﻥَ
delikat – maskulinum plural
Kategori: mat och dryck
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet delikat

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet delikat består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, dhal som skrivs och uttalas dh och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med delikat

Alla bokstäver i delikat

ﻟَﺬِﻳﺬ
ﻟـ
ـﺬ
ﻳـ
ـﺬ
 
ﻟـ
ـﺬ
ﻳـ
ـﺬ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺬ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺬ
 
lam
l
dhal
dh
ya
y
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för delikat består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺬِﻳﺬ och uttalas ladhiidh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver