Arabiska för adress

3unwaan
ﻋُﻨﻮَﺍﻥ
adress – maskulinum singular

Det arabiska ordet för adress uttalas 3unwaan och skrivs ﻋُﻨﻮَﺍﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i adress

ﻋُﻨﻮَﺍﻥ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ayn
3
nun
n
waw
w
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för adress består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻋُﻨﻮَﺍﻥ och uttalas 3unwaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver