Arabiska för intresse, omsorg, oro

ihtimaam
ﺍِﻫﺘِﻤَﺎﻡ
intresse, omsorg, oro – maskulinum singular

Det arabiska ordet för intresse, omsorg, oro uttalas ihtimaam och skrivs ﺍِﻫﺘِﻤَﺎﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns intresse, omsorg, oro i:

ihtimaamaat
ﺍِﻫﺘِﻤَﺎﻣَﺎﺕ
intresse, omsorg, oro – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet intresse, omsorg, oro

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intresse, omsorg, oro består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intresse, omsorg, oro

Alla bokstäver i intresse, omsorg, oro

ﺍِﻫﺘِﻤَﺎﻡ
ﻫـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
ha
h
ta
t
mim
m
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för intresse, omsorg, oro består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻫﺘِﻤَﺎﻡ och uttalas ihtimaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver