Arabiska för riklig

mutawaffir
ﻣُﺘَﻮَﻓِّﺮ
riklig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för riklig uttalas mutawaffir och skrivs ﻣُﺘَﻮَﻓِّﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet riklig består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med riklig

Alla bokstäver i riklig

ﻣُﺘَﻮَﻓِّﺮ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
mim
m
ta
t
waw
w
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för riklig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﻓِّﺮ och uttalas mutawaffir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för riklig

mutafa33il blir mutawaffir

Vi har sett att det arabiska ordet för riklig skrivs ﻣُﺘَﻮَﻓِّﺮ och uttalas mutawaffir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är w, f och r, blir ordet mutawaffir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som riklig