Arabiska för överflöda

wafara
ﻭَﻓَﺮَ
överflöda – dåtid han
yafiru
ﻳَﻔِﺮُ
överflöda – nutid han

Det arabiska verbet för att överflöda skrivs ﻭَﻓَﺮَ och uttalas wafara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻔِﺮُ och uttalas yafiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet överflöda består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med överflöda

Alla bokstäver i överflöda

ﻭَﻓَﺮَ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
waw
w
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för överflöda består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﻓَﺮَ och uttalas wafara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för överflöda

fa3ala blir wafara

Vi har sett att det arabiska ordet för överflöda skrivs ﻭَﻓَﺮَ och uttalas wafara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är w, f och r, blir ordet wafara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som överflöda

Böjningsformer av överflöda

dåtid
nutid
han
wafara
ﻭَﻓَﺮَ
han - dåtid
yafiru
ﻳَﻔِﺮُ
han - nutid
hon
wafarat
ﻭَﻓَﺮَﺕ
hon - dåtid
tafiru
ﺗَﻔِﺮُ
hon - nutid
jag
wafartu
ﻭَﻓَﺮﺕُ
jag - dåtid
'afiru
ﺃَﻓِﺮُ
jag - nutid