Arabiska för närvaro

HuDuur
ﺣُﻀُﻮﺭ
närvaro – maskulinum singular

Det arabiska ordet för närvaro uttalas HuDuur och skrivs ﺣُﻀُﻮﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet närvaro består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Dad som skrivs och uttalas D och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med närvaro

Alla bokstäver i närvaro

ﺣُﻀُﻮﺭ
ﺣـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
ـﺮ
 
Ha
H
Dad
D
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för närvaro består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣُﻀُﻮﺭ och uttalas HuDuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för närvaro

fu3uul blir HuDuur

Vi har sett att det arabiska ordet för närvaro skrivs ﺣُﻀُﻮﺭ och uttalas HuDuur. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är H, D och r, blir ordet HuDuur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som närvaro