Arabiska för löfte

wa3d
ﻭَﻋﺪ
löfte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för löfte uttalas wa3d och skrivs ﻭَﻋﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns löfte i:

wu3uud
ﻭُﻋُﻮﺩ
löfte – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet löfte

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet löfte består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med löfte

Alla bokstäver i löfte

ﻭَﻋﺪ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
waw
w
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för löfte består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﻋﺪ och uttalas wa3d.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för löfte

fa3l blir wa3d

Vi har sett att det arabiska ordet för löfte skrivs ﻭَﻋﺪ och uttalas wa3d. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, 3 och d, blir ordet wa3d.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som löfte