Arabiska för rasism

3irqiyya
ﻋِﺮﻗِﻴَّﺔ
rasism – femininum singular

Det arabiska ordet för rasism uttalas 3irqiyya och skrivs ﻋِﺮﻗِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rasism består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rasism

Alla bokstäver i rasism

ﻋِﺮﻗِﻴَّﺔ
ﻋـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ayn
3
ra
r
qaf
q
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för rasism består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﺮﻗِﻴَّﺔ och uttalas 3irqiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rasism

fi3l blir 3irqiyya

Vi har sett att det arabiska ordet för rasism skrivs ﻋِﺮﻗِﻴَّﺔ och uttalas 3irqiyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är 3, r och q, blir ordet 3irqiyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rasism