Arabiska för etnisk

3irqiyy
ﻋِﺮﻗِﻲّ
etnisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för etnisk uttalas 3irqiyy och skrivs ﻋِﺮﻗِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet etnisk består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med etnisk

Alla bokstäver i etnisk

ﻋِﺮﻗِﻲّ
ﻋـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
ra
r
qaf
q
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för etnisk består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻋِﺮﻗِﻲّ och uttalas 3irqiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för etnisk

fi3l blir 3irqiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för etnisk skrivs ﻋِﺮﻗِﻲّ och uttalas 3irqiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är 3, r och q, blir ordet 3irqiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som etnisk