Arabiska för arrak, svett

3araq
ﻋَﺮَﻕ
arrak, svett – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arrak, svett uttalas 3araq och skrivs ﻋَﺮَﻕ.

Kategori: dryck
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet arrak, svett

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arrak, svett består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arrak, svett

Alla bokstäver i arrak, svett

ﻋَﺮَﻕ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för arrak, svett består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺮَﻕ och uttalas 3araq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arrak, svett

fa3al blir 3araq

Vi har sett att det arabiska ordet för arrak, svett skrivs ﻋَﺮَﻕ och uttalas 3araq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, r och q, blir ordet 3araq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arrak, svett