Arabiska för emigrera, immigrera

haajara
ﻫَﺎﺟَﺮَ
emigrera, immigrera – dåtid han
yuhaajiru
ﻳُﻬَﺎﺟِﺮُ
emigrera, immigrera – nutid han

Det arabiska verbet för att emigrera, immigrera skrivs ﻫَﺎﺟَﺮَ och uttalas haajara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻬَﺎﺟِﺮُ och uttalas yuhaajiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet emigrera, immigrera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet emigrera, immigrera består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med emigrera, immigrera

Alla bokstäver i emigrera, immigrera

ﻫَﺎﺟَﺮَ
ﻫـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
ha
h
alef
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för emigrera, immigrera består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﺎﺟَﺮَ och uttalas haajara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för emigrera, immigrera

faa3ala blir haajara

Vi har sett att det arabiska ordet för emigrera, immigrera skrivs ﻫَﺎﺟَﺮَ och uttalas haajara. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är h, j och r, blir ordet haajara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som emigrera, immigrera

Böjningsformer av emigrera, immigrera

dåtid
nutid
han
haajara
ﻫَﺎﺟَﺮَ
han - dåtid
yuhaajiru
ﻳُﻬَﺎﺟِﺮُ
han - nutid
hon
haajarat
ﻫَﺎﺟَﺮَﺕ
hon - dåtid
tuhaajiru
ﺗُﻬَﺎﺟِﺮُ
hon - nutid
jag
haajartu
ﻫَﺎﺟَﺮﺕُ
jag - dåtid
'uhaajiru
ﺃُﻫَﺎﺟِﺮُ
jag - nutid