Arabiska för modern

Hadiith
ﺣَﺪِﻳﺚ
modern – maskulinum singular

Det arabiska ordet för modern uttalas Hadiith och skrivs ﺣَﺪِﻳﺚ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns modern i:

Hadiitha
ﺣَﺪِﻳﺜَﺔ
modern – femininum singular
Hadiithaat
ﺣَﺪِﻳﺜَﺎﺕ
modern – femininum plural
Hidaath
ﺣِﺪَﺍﺙ
modern – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet modern består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och tha som skrivs ﺙ och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med modern

Alla bokstäver i modern

ﺣَﺪِﻳﺚ
ﺣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺚ
 
ﺣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺚ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
Ha
H
dal
d
ya
y
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för modern består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺪِﻳﺚ och uttalas Hadiith.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för modern

fa3iil blir Hadiith

Vi har sett att det arabiska ordet för modern skrivs ﺣَﺪِﻳﺚ och uttalas Hadiith. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är H, d och th, blir ordet Hadiith.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som modern