Arabiska för stolt

fakhuur
ﻓَﺨُﻮﺭ
stolt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stolt uttalas fakhuur och skrivs ﻓَﺨُﻮﺭ.

Kategori: känslor
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stolt består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stolt

Alla bokstäver i stolt

ﻓَﺨُﻮﺭ
ﻓـ
ـﺨـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﺨـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﻮ
ـﺮ
 
fa
f
kha
kh
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för stolt består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺨُﻮﺭ och uttalas fakhuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver