Arabiska för förändring

taghyiir
ﺗَﻐﻴِﻴﺮ
förändring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förändring uttalas taghyiir och skrivs ﺗَﻐﻴِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förändring i:

taghyiiraat
ﺗَﻐﻴِﻴﺮَﺍﺕ
förändring – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förändring

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förändring består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förändring

Alla bokstäver i förändring

ﺗَﻐﻴِﻴﺮ
ﺗـ
ـﻐـ
ـﻴـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻐـ
ـﻴـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
ghayn
gh
ya
y
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förändring består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻐﻴِﻴﺮ och uttalas taghyiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver