Arabiska för krav

maTlab
ﻣَﻄﻠَﺐ
krav – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krav uttalas maTlab och skrivs ﻣَﻄﻠَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns krav i:

maTaalib
ﻣَﻄَﺎﻟِﺐ
krav – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krav består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krav

Alla bokstäver i krav

ﻣَﻄﻠَﺐ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
Ta
T
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för krav består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻄﻠَﺐ och uttalas maTlab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krav

maf3al blir maTlab

Vi har sett att det arabiska ordet för krav skrivs ﻣَﻄﻠَﺐ och uttalas maTlab. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är T, l och b, blir ordet maTlab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krav