Arabiska för förberedelse

taHDiir
ﺗَﺤﻀِﻴﺮ
förberedelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förberedelse uttalas taHDiir och skrivs ﺗَﺤﻀِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förberedelse i:

taHDiiraat
ﺗَﺤﻀِﻴﺮَﺍﺕ
förberedelse – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förberedelse består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Dad som skrivs och uttalas D och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förberedelse

Alla bokstäver i förberedelse

ﺗَﺤﻀِﻴﺮ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻀـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻀـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
Ha
H
Dad
D
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förberedelse består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤﻀِﻴﺮ och uttalas taHDiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förberedelse

taf3iil blir taHDiir

Vi har sett att det arabiska ordet för förberedelse skrivs ﺗَﺤﻀِﻴﺮ och uttalas taHDiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är H, D och r, blir ordet taHDiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förberedelse