Arabiska för organiserad

mudabbar
ﻣُﺪَﺑَّﺮ
organiserad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för organiserad uttalas mudabbar och skrivs ﻣُﺪَﺑَّﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet organiserad består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med organiserad

Alla bokstäver i organiserad

ﻣُﺪَﺑَّﺮ
ﻣـ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
mim
m
dal
d
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för organiserad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺪَﺑَّﺮ och uttalas mudabbar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för organiserad

mufa33al blir mudabbar

Vi har sett att det arabiska ordet för organiserad skrivs ﻣُﺪَﺑَّﺮ och uttalas mudabbar. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är d, b och r, blir ordet mudabbar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som organiserad