Arabiska för tillräcklig

kaafin
ﻛَﺎﻑٍ
tillräcklig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillräcklig uttalas kaafin och skrivs ﻛَﺎﻑٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillräcklig består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, fa som skrivs och uttalas f och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillräcklig

Alla bokstäver i tillräcklig

ﻛَﺎﻑٍ
ﻛـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kaf
k
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för tillräcklig består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻛَﺎﻑٍ och uttalas kaafin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver