Arabiska för uppriktig

naSuuH
ﻧَﺼُﻮﺡ
uppriktig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppriktig uttalas naSuuH och skrivs ﻧَﺼُﻮﺡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppriktig består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppriktig

Alla bokstäver i uppriktig

ﻧَﺼُﻮﺡ
ﻧـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
nun
n
Sad
S
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för uppriktig består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺼُﻮﺡ och uttalas naSuuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppriktig

fa3uul blir naSuuH

Vi har sett att det arabiska ordet för uppriktig skrivs ﻧَﺼُﻮﺡ och uttalas naSuuH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3uul och ordets rotbokstäver är n, S och H, blir ordet naSuuH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppriktig