Arabiska för ge råd, rekommendera

naSaHa
ﻧَﺼَﺢَ
ge råd, rekommendera – dåtid han
yanSaHu
ﻳَﻨﺼَﺢُ
ge råd, rekommendera – nutid han

Det arabiska verbet för att ge råd, rekommendera skrivs ﻧَﺼَﺢَ och uttalas naSaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺼَﺢُ och uttalas yanSaHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ge råd, rekommendera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ge råd, rekommendera

Alla bokstäver i ge råd, rekommendera

ﻧَﺼَﺢَ
ﻧـ
ـﺼـ
ـﺢ
 
ﻧـ
ـﺼـ
ـﺢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
nun
n
Sad
S
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för ge råd, rekommendera består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺼَﺢَ och uttalas naSaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ge råd, rekommendera

fa3ala blir naSaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för ge råd, rekommendera skrivs ﻧَﺼَﺢَ och uttalas naSaHa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, S och H, blir ordet naSaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ge råd, rekommendera

Böjningsformer av ge råd, rekommendera

dåtid
nutid
han
naSaHa
ﻧَﺼَﺢَ
han - dåtid
yanSaHu
ﻳَﻨﺼَﺢُ
han - nutid
hon
naSaHat
ﻧَﺼَﺤَﺖ
hon - dåtid
tanSaHu
ﺗَﻨﺼَﺢُ
hon - nutid
jag
naSaHtu
ﻧَﺼَﺤﺖُ
jag - dåtid
'anSaHu
ﺃَﻧﺼَﺢُ
jag - nutid