Arabiska för uppriktighet

khuluuS
ﺧُﻠُﻮﺹ
uppriktighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppriktighet uttalas khuluuS och skrivs ﺧُﻠُﻮﺹ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppriktighet består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppriktighet

Alla bokstäver i uppriktighet

ﺧُﻠُﻮﺹ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
kha
kh
lam
l
waw
w
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för uppriktighet består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﻠُﻮﺹ och uttalas khuluuS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver