Arabiska för meter, mått, rytm

wazn
ﻭَﺯﻥ
meter, mått, rytm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för meter, mått, rytm uttalas wazn och skrivs ﻭَﺯﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns meter, mått, rytm i:

'awzaan
ﺃَﻭﺯَﺍﻥ
meter, mått, rytm – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet meter, mått, rytm

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet meter, mått, rytm består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, zayn som skrivs och uttalas z och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med meter, mått, rytm

Alla bokstäver i meter, mått, rytm

ﻭَﺯﻥ
 
 
ـﻮ
ـﺰ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
waw
w
zayn
z
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för meter, mått, rytm består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺯﻥ och uttalas wazn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för meter, mått, rytm

fa3l blir wazn

Vi har sett att det arabiska ordet för meter, mått, rytm skrivs ﻭَﺯﻥ och uttalas wazn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, z och n, blir ordet wazn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som meter, mått, rytm