Arabiska för uppriktighet

'ikhlaaS
ﺇِﺧﻠَﺎﺹ
uppriktighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppriktighet uttalas 'ikhlaaS och skrivs ﺇِﺧﻠَﺎﺹ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppriktighet består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppriktighet

Alla bokstäver i uppriktighet

ﺇِﺧﻠَﺎﺹ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
alif hamza
'
kha
kh
lam
l
alef
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för uppriktighet består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺧﻠَﺎﺹ och uttalas 'ikhlaaS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver