Arabiska för göra sig av med

takhallaSa
ﺗَﺨَﻠَّﺺَ
göra sig av med – dåtid han
yatakhallaSu
ﻳَﺘَﺨَﻠَّﺺُ
göra sig av med – nutid han

Det arabiska verbet för att göra sig av med skrivs ﺗَﺨَﻠَّﺺَ och uttalas takhallaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺨَﻠَّﺺُ och uttalas yatakhallaSu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet göra sig av med

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra sig av med består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra sig av med

Alla bokstäver i göra sig av med

ﺗَﺨَﻠَّﺺَ
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺺ
 
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺺ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ta
t
kha
kh
lam
l
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för göra sig av med består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺨَﻠَّﺺَ och uttalas takhallaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av göra sig av med

dåtid
nutid
han
takhallaSa
ﺗَﺨَﻠَّﺺَ
han - dåtid
yatakhallaSu
ﻳَﺘَﺨَﻠَّﺺُ
han - nutid
hon
takhallaSat
ﺗَﺨَﻠَّﺼَﺖ
hon - dåtid
tatakhallaSu
ﺗَﺘَﺨَﻠَّﺺُ
hon - nutid
jag
takhallaStu
ﺗَﺨَﻠَّﺼﺖُ
jag - dåtid
'atakhallaSu
ﺃَﺗَﺨَﻠَّﺺُ
jag - nutid