Arabiska för bli befriad, bli ren

khalaSa
ﺧَﻠَﺺَ
bli befriad, bli ren – dåtid han
yakhliSu
ﻳَﺨﻠِﺺُ
bli befriad, bli ren – nutid han

Det arabiska verbet för att bli befriad, bli ren skrivs ﺧَﻠَﺺَ och uttalas khalaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﻠِﺺُ och uttalas yakhliSu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli befriad, bli ren består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli befriad, bli ren

Alla bokstäver i bli befriad, bli ren

ﺧَﻠَﺺَ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺺ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺺ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
kha
kh
lam
l
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för bli befriad, bli ren består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻠَﺺَ och uttalas khalaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bli befriad, bli ren

dåtid
nutid
han
khalaSa
ﺧَﻠَﺺَ
han - dåtid
yakhliSu
ﻳَﺨﻠِﺺُ
han - nutid
hon
khalaSat
ﺧَﻠَﺼَﺖ
hon - dåtid
takhliSu
ﺗَﺨﻠِﺺُ
hon - nutid
jag
khalaStu
ﺧَﻠَﺼﺖُ
jag - dåtid
'akhliSu
ﺃَﺧﻠِﺺُ
jag - nutid