Arabiska för viktig

muhimm
ﻣُﻬِﻢّ
viktig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för viktig uttalas muhimm och skrivs ﻣُﻬِﻢّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns viktig i:

muhimma
ﻣُﻬِﻤَّﺔ
viktig – femininum singular
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet viktig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet viktig består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med viktig

Alla bokstäver i viktig

ﻣُﻬِﻢّ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för viktig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﻣُﻬِﻢّ och uttalas muhimm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver