Arabiska för intresserad

muhtamm
ﻣُﻬﺘَﻢّ
intresserad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för intresserad uttalas muhtamm och skrivs ﻣُﻬﺘَﻢّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet intresserad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intresserad består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intresserad

Alla bokstäver i intresserad

ﻣُﻬﺘَﻢّ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺘـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺘـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ha
h
ta
t
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för intresserad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﻣُﻬﺘَﻢّ och uttalas muhtamm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver