Arabiska för skicklig

maahir
ﻣَﺎﻫِﺮ
skicklig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skicklig uttalas maahir och skrivs ﻣَﺎﻫِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skicklig i:

maahira
ﻣَﺎﻫِﺮَﺓ
skicklig – femininum singular
maahiraat
ﻣَﺎﻫِﺮَﺍﺕ
skicklig – femininum plural
mahara
ﻣَﻬَﺮَﺓ
skicklig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet skicklig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skicklig består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skicklig

Alla bokstäver i skicklig

ﻣَﺎﻫِﺮ
ﻣـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
mim
m
alef
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för skicklig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﻫِﺮ och uttalas maahir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skicklig

faa3il blir maahir

Vi har sett att det arabiska ordet för skicklig skrivs ﻣَﺎﻫِﺮ och uttalas maahir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är m, h och r, blir ordet maahir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skicklig