Arabiska för kontroll, ledarskap

qiyaada
ﻗِﻴَﺎﺩَﺓ
kontroll, ledarskap – femininum singular

Det arabiska ordet för kontroll, ledarskap uttalas qiyaada och skrivs ﻗِﻴَﺎﺩَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kontroll, ledarskap

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontroll, ledarskap består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontroll, ledarskap

Alla bokstäver i kontroll, ledarskap

ﻗِﻴَﺎﺩَﺓ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺔ
 
qaf
q
ya
y
alef
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kontroll, ledarskap består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗِﻴَﺎﺩَﺓ och uttalas qiyaada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver