Arabiska för ovanlig

naadir
ﻧَﺎﺩِﺭ
ovanlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ovanlig uttalas naadir och skrivs ﻧَﺎﺩِﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ovanlig består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ovanlig

Alla bokstäver i ovanlig

ﻧَﺎﺩِﺭ
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺮ
 
nun
n
alef
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ovanlig består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺩِﺭ och uttalas naadir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ovanlig

faa3il blir naadir

Vi har sett att det arabiska ordet för ovanlig skrivs ﻧَﺎﺩِﺭ och uttalas naadir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är n, d och r, blir ordet naadir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ovanlig