Arabiska för blond, ljushyad

'ashqar
ﺃَﺷﻘَﺮ
blond, ljushyad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blond, ljushyad uttalas 'ashqar och skrivs ﺃَﺷﻘَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns blond, ljushyad i:

shaqraa'
ﺷَﻘﺮَﺍﺀ
blond, ljushyad – femininum singular
shaqraawaat
ﺷَﻘﺮَﺍﻭَﺍﺕ
blond, ljushyad – femininum plural
shuqr
ﺷُﻘﺮ
blond, ljushyad – maskulinum plural
Kategori: färger
Ordklass: substantiv. Mönster: färger

Så används ordet blond, ljushyad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blond, ljushyad består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, qaf som skrivs och uttalas q och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blond, ljushyad

Alla bokstäver i blond, ljushyad

ﺃَﺷﻘَﺮ
ﺷـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
 
alif hamza
'
shin
sh
qaf
q
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för blond, ljushyad består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺷﻘَﺮ och uttalas 'ashqar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver